Cederhusen går in i ny fas med fortsatt fokus på hållbarhet

Cederhusen, Massive woodhouse, Multi unit house, Redair Flex, Toprock System

Nu är stommen till det första huset i Sveriges största bostadskvarter i massivträ i innerstadsmiljö på plats och montaget av fasaden i full gång. I början av april är det dags att sätta igång med hus nummer två. ROCKWOOL levererar stenullsisolering för båda huskropparna.
Stenull och KL-trä passar bra ihop på grund av stenullens brandsäkra, fuktavvisande och ljuddämpande egenskaper”, kommenterar Arbetsledare Nanita Brar på Veidekke.

Cederhusen är omtalat för både storlek och ambitionsnivå. Vid planering och större inköp för projektet har hållbarhet och miljö haft högsta fokus. ROCKWOOL levererar stenullsisolering.
”Leveranser och installation av isoleringen har fungerat smidigt. Vi har ont om plats och därför är det viktigt med en fungerande logistik och att snabbt kunna få upp kompletterande material”, säger Nanita Brar.

Stommen för den första byggnaden är klar och det invändiga arbetet har påbörjats. När bygget av hus nummer två startar, i början av april, är det dags att montera isolering även där. Leveranserna från ROCKWOOL omfattar olika stenullsprodukter. Det gäller i första hand isolering till fasad samt takisolering, men även isolering till innerväggar och undertak.
Produkterna som används är bland annat ROCKWOOL Redair Flex och Toprock System.

Cederhusen ligger i stadsdelen Hagastaden i Stockholm och kommer bli ett område av totalt fyra byggnader på 7-13 våningar. Totalt handlar det om 237 lägenheter och åtta lokaler. Beställare är fastighetsbolaget Folkhem och totalentreprenör för det första kvarteret är Veidekke Entreprenad.

Intresset för Cederhusen har varit stort redan från början. Något som bara är positivt, menar Nanita.
”Det är ingen tvekan om att intresset för att bygga i trä bara fortsätter. Cederhusen visar att det går att tänka storskaligt och samtidigt prioritera hållbara materialval”, avslutar hon.