Resan mot elektrisk produktion vid fabriken i Moss

Rockwool, Erik Ølstad

Ända sedan vi började planera projektet med ny smältteknik 2017 har vi varit övertygade om att det vi gör nu kommer göra stor skillnad. Den starka drivkraften har varit viktig under resans gång.
«Våra leverantörer sa att det inte var möjligt att leverera den kapacitet vi krävde med en elektrisk smältugn. Då tänkte vi: «Okej, vi fixar det själva.» Och det var precis vad vi gjorde, berättar projektledare Kenneth Ramsing på ROCKWOOL. Här berättar Kenneth och kollegan Kristoffer Jarl om resan mot den nya hållbara tekniken vid fabriken i Moss.

Den nya tekniken hos ROCKWOOL i Moss är världens största elektriska smältugn för stenull och den har utvecklats genom ett samarbete över hela ROCKWOOL koncernen. Tekniken är komplex och kräver innovation, kompetens och stora resurser. Investeringen på mer än 450 miljoner norska kronor medfinansieras av Enova, som äga av norska staten. Förutom en ny smältugn inkluderar uppgraderingarna i Moss ett nytt system för förbränning och rening samt ny utrustning för återvinning och utsläppskontroll.

Intern kunskapsdelning

Med ny teknik kommer nya krav på de som ska hantera den nya tekniken på fabriken. Därför har 16 av ugnsoperatörerna och 14 andra anställda från ROCKWOOL i Moss varit på flera studieresor i Frankrike. Där driver ROCKWOOL nämligen också en elektrisk smältugn, men med en äldre teknik.

«För att säkerställa korrekt hantering är vi helt beroende av god kompetens. Totalt är vi 30 anställda från Moss som har besökt fabriken i Frankrike. Det gav oss användbara insikter som vi har tagit med oss ​​i arbetet fram till öppningen», säger Ramsing.

Ramsing lyfter fram den interna kunskapsdelningen i ROCKWOOL koncernen och menar att den har varit mycket viktigt under processen mot en ny elektrisk ugn.

«ROCKWOOL har redan expertis inom detta område. Erfarenheter och utmaningar med smältugnen i Frankrike har varit viktiga i utvecklingen av vår egen nya och exklusiva ugn här i Moss. Det ger oss ökad säkerhet», berättar han.

Tio resor till Frankrike

Kristoffer Jarl är Kemisk processoperatör på ROCKWOOL och en av dem som har deltagit i utbildningen av den nya elektriska ugnen. 24-åringen började som lärling på fabriken i Moss för 6 år sedan. Sedan projektet att utveckla den nya elektriska ugnen började har Jarl varit i Frankrike tio gånger för att lära sig den nya smälttekniken. Jarl kommer att vara central i driften av den nya tekniken i Moss.

«Jag ser fram emot att använda den nya smältugnen. Den nya tekniken ger en konstant energi som gör processen mer förutsägbar», säger Jarl.

Där ROCKWOOL tidigare använde en kupolsugn som eldar med koks kommer produktionen att baseras på förnyelsebar el. Detta resulterar i upp till 99 procent mindre avfall, samtidigt som de direkta CO2-utsläppen från fabriken minskar med 80 %. Jarl anser att det är mycket positivt att arbetsplatsen tar en ledande position i utvecklingen av ny och mer hållbar produktion.

«Det är väldigt intressant och utmanande att arbeta i det här projektet. Jag har lärt mig mycket och ser fram emot att lära mig ännu mer. Denna produktionsteknik är framtiden. Därför är det extra spännande att delta i detta arbete på fabriken i Moss», säger Kristoffer Jarl.

Fabrikschef Erik Ølstad anser att investeringen i de anställda, som Kristoffer Jarl, är viktig för företaget att utvecklas.

«De anställda på fabriken är våra viktigaste resurser. Att ge dem möjlighet till vidareutbildning så att de kan förvärva värdefull kompetens ser vi som oerhört positivt. Det ger motiverade medarbetare och gör oss också bättre rustade för framtiden».