Humlan visar vägen för moderna skolmiljöer

Byggd som passivhus i två våningar kan Humlans förskola ses som modell för framtidens utbildningsmiljöer.
”Humlan sammanfattar dagens moderna krav på hållbarhet, trygghet och effektiv stadsbyggnadsplanering”, sammanfattar arkitekten Hilde Rivertz från arkitektbyrån Niras.

Humlan, school, REDAir FLEX,  REDAir Link, reference case