Et næsten 40.000 m2 stort logistikcenter tager i øjeblikket form midt i Sverige. Bæredygtighed har lige fra begyndelsen været et centralt krav for bygherre; transportvirksomheden Frode Laursen. Målet er at reducere anlæggets miljøpåvirkning både i byggefase og i drift. ROCKWOOLs energieffektive og genanvendelige løsninger samt ny, klimavenlig produktion gjorde stenuldsisoleringen til det oplagte valg.

Det store, moderne anlæg er et centralt nordisk knudepunkt, der skal servicere dagligvarehandlen i hele Norden. I etableringsfasen er der fokus på bæredygtighed i valget af materialer, og i driften skal der bruges 100% vedvarende energi. Anlægget inkluderer både lager- og logistikområder, en administrationsbygning og en tilknyttet vaskehal til lastbiler, hvor alt brugsvand genanvendes.

- Vores ambitioner har været skarp fokuseret på at reducere miljøpåvirkningen både under opførelsen af anlægget og i selve driften. Derfor har vi under hele projektet gjort os overvejelser om, hvilke konkrete løsninger vi kan anvende for at spare på energi, vand og øvrige ressourcer,” siger Jakob Gundal Nikolajsen, der er bygningschef hos Frode Laursen, og fortsætter:

- Vi har i mange år haft et tæt samarbejde med ROCKWOOL. Omstillingen til fossilfrie energikilder på de nordiske fabrikker betyder en mere bæredygtige produktion af mineraluld, som passer godt, fordi vi hele tiden jagter bæredygtighedsprincipper i vores måde at bygge på.

Til projektet har ROCKWOOL leveret stenuldsisolering til bl.a. tag, vægge og facader, der både øger brandsikkerheden og giver en stabil konstruktion. Samtidig passer stenuldens genanvendelighed perfekt ind i byggeriets bæredygtige agenda.

Ét system, mange fordele
Selve administrationsbygningen opføres i ROCKWOOLs komplette vægsystem Rockzero. Det er et effektivt system af bærende vægge, der både sikrer hurtig montage, maksimal udnyttelse af kvadratmeter og en konstruktion helt uden kuldebroer.

- Rockzero-systemet er en diffusionsåben konstruktion, som er mere åndbar og derfor både giver et langt bedre indeklima og en langt bedre akustik, der kommer dem, der skal arbejde i bygningen til gode. Derudover er Rockzero en brandsikker løsning, og hele konstruktionen er uorganisk, hvilket gør, at der ikke opstår fugt og skimmelsvamp,” fortæller Jakob Sjøl, projektsalgschef i ROCKWOOL Nordics.

Foruden de monteringsmæssige fordele og slankere vægge, der giver flere nettokvadratmeter, har Rockzero-systemet også en høj isoleringsværdi, der giver besparelser på energiforbruget og dermed nedbringer driftsomkostninger.

Fokus på en grønnere fremtid
Frode Laursen blev for nylig udnævnt til Årets Transportfirma i Danmark for deres grønne omstilling, og de anvendte løsninger i opførelsen af det store, moderne logistikcenter, viser også hvordan virksomheden arbejder med bæredygtighed på alle niveauer. Det nye anlæg drives med 100% vedvarende energi, intelligent energiovervågning og -kontrol, LED-belysning til lavt energiforbrug, regnvand og varmegenvinding.

- Det er spændende i et projekt så stort som det her, at man tager innovative produkter og bruger dem til at lave et samlet bæredygtigt byggeri, der løfter nogle af de udfordringer, vi ser fremadrettet ift. miljø og natur. Den tætte dialog med både bygherre og entreprenøren, der bygger med Rockzero-systemet, har gjort, at vi i fællesskab har kunne finde en god løsning, der lever op til de høje miljøkrav i byggeriet. Det har været et godt og spændende samarbejde over hele linjen”, fortæller Jakob Sjøl om projektet.

Det nye logistikcenter skal stå klar i Eskilstuna i starten af 2022.

Byggefakta

Byggeperiode: 2021 – 2022
Areal/kvadratmeter: 39.000
Bygherre: Frode Laursen
Entreprenør: Logistics Contractor
Produkter:

  • Rockzero
  • Hardrock
  • isolering i sandwichpaneler (Spanrock M)
  • Rockpanel facadeløsning

Services: RockCycle – ROCKWOOL returordning til genanvendelse af stenuld