Optimal energieffektivitet

I dag stammer en tredjedel af den energi, der bruges globalt fra bygninger, og 66% af energiforbruget i bygninger bruges til opvarmning, køling og ventilation. Med Rockzero kan du gøre op med det høje energiforbrug og spare energi allerede fra første dag. Forudsætningen for den gode energieffektivitet er en kombination af isoleringsevne, tæthed og eliminering af kuldebroer. 

Rockzero byggesystemet opfylder de højeste standarder inden for varmeisolering og energieffektivitet, men kan også specificeres til at imødekomme standarder for energineutralt byggeri (nZEB) eller lavenergiklasse 2020.

Den unikke kombination af stenuldssøjler, stenuldsisolering og lufttætte OSB 4-plader eliminerer gennemgående kuldebroer og garanterer en optimal energiperformance og et behageligt indeklima hele året rundt.

Den høje energieffektivitet giver dig samtidig et forspring i forhold til fremtidige stramninger på området.

Rockzero A-Z (Fredensborg)
Video

Introduktion til Rockzero

Tag med ud på byggepladsen og få en kort introduktion til Rockzero af vores tekniske rådgiver Søren Nue.

Vi ser et meget stort potentiale i Rockzerohuset, da vi oplever en stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger. Her har husets samlede energiforbrug stor betydning, da det er en oplagt måde at reducere CO2-aftrykket på.

Kim Bøhmert

Udviklingschef, HJ Huse

Reducer energiforbruget med mere end 20%

Et 2018 byggeri har et væsentligt større energiforbrug end et 2020 byggeri og derfor også en højere varmeregning.

Skifter du til et 2020 byggeri, viser beregninger, at man vil kunne spare cirka 20% på energiforbruget sammenlignet med et byggeri, der kun lever op til 2018-kravene – og langt mere sammenlignet med ældre bygninger.

Anvender du Rockzero kan du leve op til 2020-kravene, selv uden brug af alternative tiltag som solceller på taget, idet Rockzero fås med en U-værdi på ned til 0,10 W/m2·K.*

Det vil sige, at man ved at udskifte eksisterende vægløsninger med U=0,14 W/m2K med Rockzero U=0,10 W/m2K i mange tilfælde kan gå fra klasse 2018 til 2020 og dermed opnå betydelige besparelser på det samlede energiforbrug.

*U-værdierne for Rockzero vægsystemet er beregnet af rådgivningsfirmaet Belenos i henhold til EN ISO 10211-1 med programmet “Physibel Trisco”.

Leverer som kalkuleret

Beregninger af bygningers energiperformance ødelægges ofte af kuldebroer grundet elementer som døre, vinduer og tilstødende byggelementer.

Rockzero vægsystemet har en indbygget lufttæthed der minimerer kuldebroer. Derfor er man sikker på at bygningen performer konsekvent og at energibesparelserne vil være som beregnet. Det betyder mere simple energiberegninger og færre efterkalkulationer samt et system, der performer som det skal både på papiret og i virkeligheden.

Over en periode på 25 år udgør prisen for selve konstruktionen kun 5,5 procent af prisen for bygningen. Beboelsesudgifterne, hvilket inkluderer energiudgifter, udgør derimod 86 procent. Små investeringer i design og materialer kan derfor have en stor indvirkning på de samlede udgifter.

”Selv helt små ændringer i bygningsdesignet kræver at energiberegningerne laves om, og dette kan være ret tidskrævende på traditionelle konstruktioner. Et kuldebrosfrit system som Rockzero kan spare os en masse tid på endeløse beregninger. Det giver os også en stor grad af designfrihed, og gode forudsætninger for at forudsige den totale energiperformance!”

- Morten Bindslev, Teknisk Rådgiver, HVAC hos Dansk Energi Management & Esbensen. Energy, Management & Esbensen

Beregningseksempel

Beregningseksempel for et 140 mhus:

Ifølge bygningsreglementet er 2018 kravet for boliger = 30+1000/areal, altså ca. 37 kWh/m2/år og 2020 kravet er 27 kWh/m2/år.

Har du derfor et hus på 140 m2 svarer det til en reducering på ca. 27%:

2018 krav: 37 kWh/m2/år = 5.180 kWh/år
2020 krav: 27 kWh/m2/år = 3.780 kWh/år

Total besparelse = 1.400 kWh per år.

Dvs. en reduktion i energiforbruget på over 20%. Ovenstående illustrerer alene forskellen på 2018 og 2020 kravet. Der vil derfor være en markant større besparelse, hvis man for eksempel skifter fra et hus fra 70’erne.

Vores målsætning var at bygge boliger med en lav husleje. Vi valgte at bruge Rockzero, da vi kunne beregne at huslejen ville være væsentlig lavere, grundet besparelsen på varmeregningen.

Jesper Birn Lindeberg

Projektleder, KAB

Rockzero gennemgang fra inderst til yderst

Rockzero gennemgang - den indvendige side med Simon Bullinger
Video

Den indvendige side

Rockzero gennemgang - facadebeklædning Jakob Sjøl
Video

Den udvendige side

Rockzero gennemgang - åbninger med Simon Bullinger
Video

Åbninger

Er du interesseret i Rockzero og ønsker at vide mere om dine muligheder?

Denmark, Employee, Jakob Sjøl

Jakob Sjøl

Telefon: 41 50 88 65

Denmark, Employee, Simon Bullinger

Simon Bullinger

Telefon: 26 42 69 26