7 strengths of stone - Fire-resilience

Kako poboljšati otpornost zgrade na požar?

ROCKWOOL izolacija može izdržati temperature iznad 1000 ° C i deluje kao efikasna barijera protiv požara koja pomaže u sprečavanju širenja požara. Na taj način čini domove i radna mesta (te automobile vašeg šefa) sigurnijima.
video screenshot 7sos landing page

Saznajte na koje načine možete primeniti ROCKWOOL proizvode: