ROCKWOOL izolacija na ravnom krovu sa PV panelima - 20 min

Sve više ljudi se interesuje za fotonaponske ili PV sisteme jer je obnovljiva energija postala ključna tema, kako na nacionalnom nivou, tako i za pojedince. Tradicionalno, ravni krovovi su bili preferirano mesto za instaliranje ovih sistema. Istražujemo glavne izazove u projektovanju krova za fotonaponske sisteme, važne aspekte koje treba uzeti u obzir i druge zanimljive teme kao što su:

  • Šta je tačkasto opterećenje i zašto je važno kod ravni krovova sa PV sistemima?
  • Ključni faktori prilikom projektovanja PV sistema na ravnom krovu.
  • ROCKWOOL rešenja za ravne krovove spremne za instalaciju PV sistema.

Tehnomarket SOLAR - aluminijumske podkonstrukcije za solarne panele - 20 min

Tehnomarket SOLAR sistem podkonstrukcije za solarne panele nudi kompletno, zaokruženo i sistemsko rešenje za instalaciju solarnih panela na svim tipovima podloga - ravnim i kosim krovovima, vertikalnim zidovima i fasadama, kao i na tlu. Sistem SOLAR pogodan je za sve kapacitete, od kućnih instalacija do solarnih elektrana velike snage.

Predviđeno trajanje predavanja je 40 min, a po završetku izlaganja ostavljeno je vreme za pitanja učesnika i odgovore.


 

Info

Datum: 15.05.2024. (sreda)

Vrijeme: 13:00-13:45

Platforma: ZOOM

Predavačica:

Stefan Zailac, menadžer razvoja i tehnologije, Tehnomarket SOLAR

Jasna Vasić, dipl. građ. inž., tehnička savetnica prodaje i projektna prodaja, ROCKWOOL Adriatic d.o.o


Solar Panels on Flat Roof, PV panel, green energy

ROCKWOOL izolacija na ravnom krovu sa PV panelima | Tehnomarket SOLAR - aluminijumske podkonstrukcije za solarne panele