Ovaj stručan webinar namenjen je profesionalcima.

Tokom seminara predstavljeni su ROCKWOOL proizvodi od kamene vune koji se koriste za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju kosih krovova, plafona i spoljašnjih zidova.

Ukoliko vas zanima kako se sve može izolovati kosi krov, koju vunu koristiti za međusprat, a koju na podu potkrovlja i kako se izrađuju svi slojevi ETICS fasade, svakako pogledajte video. 

Naš stručni saradnik iz kompanije Thorium software predstavio je besplatni računarski program za proračun građevinske fizike i energetskih svojstava zgrada.

Cilj Thorium software je da ohrabri što više inženjera kako bi se mogli uključiti u proces transformacije društva u energetski efikasno društvo pretežno baziranom na obnovljivim izvorima energije.

Saznajte više o programu Thorium A+

Info

Datum: 05.12.2023.

Vrijeme: 13:00-15:30h

Platforma: ZOOM

Predavač:

Jasna Vasić, dipl. građ. inž., tehnički savetnik prodaje i projektna prodaja, ROCKWOOL Adriatic d.o.o

Dario Ilija Rendulić, dipl.ing.el., autor Thorium A+, Thorium software d.o.o.

ETICS_REDArt_render

Webinar "ROCKWOOL proizvodi u proračunu toplotnih svojstava zgrade pomoću programa Thorium A+" - pogledajte video