Uradi sam - kako izolirati pregradne zidove?

SAVETI ZA INSTALACIJU

Postavljanjem kamene vune na postojeće pregradne zidove sprečava se širenje buke. Korišćenjem tehnologije suve gradnje postiže se viši nivo kvaliteta života. Zahvaljujući strukturi isprepletenih vlakana, izolacioni materijali od kamene vune pružaju optimalna akustička svojstva. Upotreba sloja kamene vune, koju postavljamo ispod gipsanih ploča, smanjuje širenje buke. U tu svrhu preporučujemo panele od 8 cm (npr. ROCKVOOL Acoustic ili Acoustic Extra), proizvod koji apsorbuje zvuk i time pruža optimalnu zvučnu zaštitu. Prilikom postavljanja ovih sistema potrebno je koristiti alate za tu svrhu.

PODEŠAVANJE

Odredite konačnu debljinu zida i označite na podu gde želite da postavite 'U' nosače, vodeći računa da ostavite razmak od 1 cm između zida i metalne konstrukcije koju ćete naknadno postaviti. Koristeći odvojak, napravite jednake oznake na plafonu. Veoma je važno da se oznake na podu i plafonu savršeno poklapaju, tako da metalna konstrukcija i ceo zid budu vertikalni. Postavite dvostranu traku na pod, plafon i bočne zidove.

Postavite 'U' zagrade na tu traku na podu i plafonu pomoću viska da biste odredili savršeno pristajanje. Pričvrstite nosače mehanički pomoću vijaka i bušilice. Prilikom pričvršćivanja obratite pažnju na mesto bušenja kako ne biste oštetili postojeće instalacije.

Postavite profile na lepljivu traku na bočnim zidovima. Uvrnite metalni okvir pomoću vijaka i bušilice.

Izmerite širinu izolacione ploče od kamene vune. Ova širina će biti mera za rastojanje vertikalnih elemenata metalne konstrukcije (na primer, svakih 60 cm).

Postavite metalne 'C' profile na tačno izmerenim rastojanjima, pazeći da budu potpuno vertikalni u odnosu na profile na podu i plafonu. Pričvrstite profile vijcima.

Ploče od kamene vune postavite u prostor između vertikalnih vođica. Koristeći minimalnu silu, umetnite lim od kamene vune u otvor 'U' konzole. Paneli se postavljaju odozdo prema gore. U preostali prostor do plafona ubacite panel koji ste isečili na tačnu veličinu.

Pričvrstite gipsanu ploču na metalnu konstrukciju pomoću šrafova i odvijača.

Pokrijte spojeve gipsanih ploča trakom. Ove spojeve ukrstite posebnim spojem u širini dve trake. Nakon sušenja možete obojiti zidove pomoću valjka.

Preporučen materijal

ROCKWOOL PROIZVODI:

OSTALO:

 • Metalni nosač 'U'
 • Metalni nosač 'C'
 • Gipsane ploče
 • Traka za spojeve gipsanih ploča
 • Rukavice
 • Rezač
 • Vijci
 • Klamerica
 • Metar
 • Valjak
 • Boja 
1/1

Kontaktirajte nas

Za sve informacije popunite formular, a naši predstavnici će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.