Gradnja budućnosti otporne na klimatske promene

Vulkanske stene pretvaramo u kamenu vunu, a naši proizvodi doprinose rešavanju mnogih najvećih izazova klimatskih promena u društvu, stvarajući nove mogućnosti za obogaćivanje savremenog života i izgradnju bezbednijih, zdravijih i klimatski otpornijih zajednica. Zaista, kamena vuna je svestran prirodni materijal sa višestrukim prednostima koje je čine idealnom za primenu u građevinarstvu, industriji, transportu, hortikulturi i vodoprivredi.

Otkrijte kako naš izveštaj o održivosti grupe pruža holistički pogled na to kako ROCKWOOL proizvodi mogu da podrže zajednice i povećaju naš pozitivan uticaj kroz nove inicijative, dok smanjuju negativan uticaj naših akcija na životnu sredinu.

Sustainability Report 2023, cover
PDF
8.7 MB

Izveštaj o održivosti 2023

ROCKWOOL je posvećen transparentnosti i izveštavanju tačnih i pouzdanih informacija. Svake godine objavljujemo naše Izveštaje o održivosti da bismo komunicirali sa našim zainteresovanim stranama.

Energetska efikasnost u izgrađenom okruženju predstavlja trostruku korist – društvenu, ekonomsku i ekološku.
Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
...zadovoljavanje današnjih potreba sveta, bez ugrožavanja budućnosti planete...

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group
1/1

Saznajte više o ROCKWOOL-ovim obavezama na međunarodnoj stranici na engleskom jeziku