Osiguranje budućnosti energije

Kamena vuna pomaže da se snaga vetra na pučini bezbedno prenese tamo gde je potrebna

Vetroparkovi na pučini u severnoj Evropi imaju ogroman potencijal za generisanje obnovljive struje sa niskom emisijom ugljenika. Na primer, samo jedan operater, nemački TenneT, ulaže do 9 milijardi evra tokom sledećih 10 godina za stvaranje 7 GW povezanog kapaciteta – dovoljno za snabdevanje 9 miliona domaćinstava. Očekuje se da na pola svog cilja bude do 2023. godine.

Jedan od izazova za operatere i postrojenja za proizvodnju energije iz vetra jeste kako da prenesu energiju na obalu. Tehnologija HVDC (visokonaponska jednosmerna struja) je efikasniji način transporta AC (naizmenične) struje koju generišu turbine na vetar. To znači konverziju struje što je bliže moguće mestu njenog generisanja. Kada su vetroparkovi daleko na pučini, razumljivo je da konvertorska stanica takođe bude na moru.

HVDC DolWin2 je najmoćniji konvertor na pučini na svetu, projektovan da poveže Nordsee One, Gode Wind I iGode Wind II vetroparkove, koji se nalaze 45 - 60 km daleko od nemačke obale. Sa kapacitetom od 916 MW, dovoljno da obezbede struju za 1 milion domaćinstava, prenosiće čistu energiju sa minimalnim gubibima do konvertora na kopnu koji je povezan sa elektroenergetskom mrežom.

Zaštita od požara je od velikog značaja kod tako kritičnog infrastrukturnog predmeta, posebno kada je na moru i često teško pristupačno zbog izazovnih vremenskih uslova. Usporavanjem širenja vatre, izolacija kamenom vunom kupuje vreme koje je potrebno radinicima da se evakuišu bezbedno i da hitne službe stignu.

ROCKWOOL SeaRox A60® žičane podloge štite i ljude i opremu u HVDC DolWin2, a pružaju i toplotnu i akustičnu izolaciju – štiteći sredstva vredna na milione evra i obezbeđujući snabdevanje Evrope obnovljivom energijom. ROCKWOOL žičane podloge štite imovinu vrednu na milione evra i pomažu da se osigura snabdevanje Evrope obnovljivom energijom.

Severno more

Lokacija projekta

North Sea

Podaci o projektu

Godina 2015.
Tip objekta Platforma pretvarača na pučini
Primena Protivpožarna izolacija
Tip proizvoda ROCKWOOL SeaRox A60