Kako da zaustavite da jaka kiša postane poplava

Prvo rešenje za upravljanje vodama u svetu koje pomaže u zaštiti ljudi Šimerta u Holandiji od godišnjih poplava 

Sve više, ljudi koji žive u seocetu Šimert svake godine se suočavaju sa jakim padavinama koje vode do ozbiljnih poplava. Zato što kanalizacioni sistem ne može dovoljno brzo da odvede količinu vode usled ekstremnih padavina, putevi, kuće i garaže se plave. To je neprijatno, nehigijenski i skupo za selo i njegove žitelje.

U prvom projektu na svetu te vrste, koristili smo svojstva kamene vune da upija vodu kako bismo napravili i montirali sistem za upravljanje vodama ispod igrališta lokalne škole. Korišćenjem oko 550 m3 Lapinus rešenja za upravljanjevodama, to je prvi takav projekat tih razmera. Posebno dizajnirane ploče od kamene vune mogu da apsorbuju vodu do 95 procenata svoje zapremine, tako da deluju kao amortizer kod ekstremnih padavina, prikupljajući je, a zatim postepeno ispuštajući vodu u kanalizaciju brzinom koju sistem može da prihvati. U roku od 24 sata, bafer – dovoljno veliki da upravlja događajem padavina do kojih dolazi jednom u sto godina – spreman je da prihvati sledeće velike padavine.

Uz dug radni vek, ovo rešenje od kamene vune pomaže da se još godinama zaštite stanovnici Šimerta i njihova imovina od ekstremnim vremenskih uslova.

Šimert, Holandija

Lokacija projekta

Schimmert, Netherlands

1/1

Podaci o projektu

Godina 2017.
Tip objekta Školsko igralište
Primena Sistem za upravljanje vodama
Tip proizvoda Lapinus® WM elementi