Stvaranje spokojnih spavača u Stokholmu

Korišćenjem akustičnih karakteristika kamena, naša izolacija pomaže u zaštiti domova iznad metroa u Stokholmu od buke i vibracija. 

Svi žele da bez muke putuju po gradovima u kojima žive. Ali kako broj stanovnika raste, želja za jednostavnu gradsku mobilnost može doći u sukob sa potrebom za mirnim životom bez stresa. Motorizovana vozila i sistemi za prevoz putnika stvaraju buku i vibracije koji utiču na ljude i zgrade u kojima žive.

U gradovima koji pokušavaju da zaštite istorijske zgrade, kao i da poboljšaju kvalitet života svojih žitelja, posebno je važno upravljati uticajem gradskog transporta. Metro u Stokholmu koristi proizvode Rockdelta® kamena vuna kako bi omogućio da vozovi putuju ispod grada ne stvarajući nikakvu buku ili vibracije u zgradama iznad tunela.

Kao što izoluje od zvuka, kamena vuna apsorbuje i ublažava vibracije koje se sa šina vozova se prenose zemljom, smanjujući uticaj na konstrukcije u okolini dokvoz prolazi. A pošto je izuzetno trajnna čak i u ekstremnim uslovima, ona pruža dugotrajno rešenje za transportnu infrastrukturu koja ima dug upotrebni vek.

Za Stokholm, to znači mirniji život njegovih stanovnika i veću dugoizdržljivost zgrada i drugih konstrukcija koje su sada bolje zaštićene od zamora prouzrokovanog vibracijama.

Stokholm, Švedska

Lokacija projekta

Stockholm,
Sweden

Podaci o projektu

Godina 2016.
Tip objekta Sistem metroa
Primena Izolacija od buke i vibracija
Tip proizvoda Rockdelta