Mnoge velike građevine poput stambenih zgrada, visokih zgrada sa kancelarijama i hoteli, grade se pomoću čeličnog okvira što predstavlja isplativu i stabilnu mogućnost gradnje.

Međutim, protivpožarna zaštita čelične konstrukcije bitan je aspekt koji treba uzeti u obzir prilikom dizajniranja takvog projekta ili obnove.

Ako je čelik izložen temperaturama od 500 °C i višim, ugroženi su celovitost i stabilnost konstrukcije, što može dovesti do urušavanja zgrade.

Efikasna strategija zaštite od požara može smanjiti ovaj rizik, uključujući ugradnju protivpožarne zaštite na čelične grede i stubove.

Filter proizvoda za zaštitu od požara čelične konstrukcije

Izaberite pravi proizvod za svoj projekat

Debljina (mm)

Širina (mm)

Dužina (mm)

We can't find any results that match your search

Conlit 150P
Zaštita od požara, HVAC i Zaštita od požara
Pregled proizvoda
Conlit 150U
Zaštita od požara, HVAC i Zaštita od požara
Pregled proizvoda

documents