Postoji sve veća potreba i potražnja za fotonaponskim ili PV sistemima. Obnovljiva energija nikada nije bila važnija tema, kako na nacionalnom nivou, tako i za svakog pojedinca. A najbolje mesto za instaliranje fotonaponskih sistema uvek je bio ravan krov.

Tokom našeg webinara "ROCKWOOL kamena vuna za ravne krovove sa PV panelima", govorimo o glavnim izazovima u projektovanju krova za fotonaponske sisteme, koji su najvažniji aspekti koje treba uzeti u obzir i mnogim drugim zanimljivim temama kao što su:

  1. Šta je tačkasto opterećenje i zašto bismo ga trebali uzeti u obzir kod ravnog krova gde je instaliran PV sistem
  2. Šta treba uzeti u obzir prilikom projektovanja PV sistema na ravnom krovu?
  3. ROCKWOOL rešenja za ravni krov spreman za PV ugradnju

Predviđeno trajanje predavanja je 45 min a po završetku izlaganja ostavljeno je vreme za pitanja učesnika i odgovore.

Predavač: Jasna Vasić, dipl. građ. inž., tehnički savetnik prodaje i projektna prodaja, ROCKWOOL Adriatic d.o.o  

Info

Datum: 05. 07. 2023.

Vrijeme: 13:00-14:00h

Platforma: ZOOM

Predavač:

Jasna Vasić, dipl. građ. inž., tehnički savetnik prodaje i projektna prodaja, ROCKWOOL Adriatic d.o.o

flat roof, HARDORCKMAX

Webinar "ROCKWOOL proizvodi u proračunu toplotnih svojstava zgrade pomoću programa Thorium A+" - pogledajte video

Saznajte na koje načine možete primeniti ROCKWOOL proizvode: