Urbanizacija
Klimatske promene

Dobro došli u kuću sa nultom potrošnjom energije

6. децембар 2018.

Sagrađena sa pravim tehnologijama, kuća može da stvara onoliko energije koliko i koristi

Uplate za energiju umesto računa

Šta ako biste primali uplate za energiju umesto računa za njihovu potrošnju? I ako biste živeli u kući koja pozitivno doprinosi smanjenju uticaja na životnu sredinu? To je obećanje izgradnje sa nultom potrošnjom energije1, kada kuća ima toliko izvora za korišćenje mera energetske efikasnosti da je njena potrošnja energije isključena ili čak premašena, da stvara obnovljivu energiju na lokaciji ili u njenoj blizini. 

Kada su zgrade odgovorne za oko jednu trećinu globalne potrošnje energije i 20 procenata emisija CO2 (čak i 50 procenata u velikim gradovima2), sve što možemo da uradimo da ih napravimo efikasnijim je pozitivno. Međutim, da bismo dostigli cilj iz Pariza za ograničavanje globalnog zagrevanja na 1,5 stepeni Celzijusa, moraćemo da pravimo nove zgrade i da renoviramo postojeće do neto nultih standarda do 2050. godine3.

Ambiciozan cilj

2010. godine, EU se složila da sve nove zgrade u Evropskoj uniji moraju biti sagrađene sa približno nultim nivoima energije (ZEB) do 20204. To je zahtevan cilj, ali cilj približno nulte vrednosti može biti postignut korišćenjem tehnologije koja već postoji: „pasivne“ mere (kao što je izolacija) u kombinaciji sa korišćenjem obnovljive energije. Kao i davanjem minimalnog doprinosa emisijama CO2, te zgrade daju i druge pozitivne doprinose. 

One smanjuju energetsku zavisnost, na kraju davajući zemljama i regionima veću kontrolu nad njihovim zalihama energije; a stvaraju i radna mesta i stimulišu ekonomski razvoj. Postoji i značajna finansijska korist. Energetski efikasan dizajn može da uštedi čak do 80 procenata radnih troškova zgrade, često sa malim ili nikakvim dodatnim troškom tokom veka trajanja te mere5.

Zato što je toliko efikasna u zadržavanju toplote unutra ili sprečavanju njenog ulaska, izolacija ROCKWOOL kamenom vunom pomaže građevinarima da naprave zgrade sa neto nultom potrošnjom energije. Tako se smanjuje potreba za dodatnim grejanjem i hlađenjem, značajno smanjujući zahteve za energijom i emisije.

1: Projekat nulte energije, „Šta su kuće sa nultom potrošnjom energije“
2: C40 gradovi, Urbana efikasnost II: Sedam programa inovativnih gradova za postojeću energetsku efikasnost zgrada 
3: Svetske zelene zgrade, „Od hiljada do milijardi“
4: Evropska komisija, „Zgrade sa skoro nultom potrošnjom energije“
5:  Evropski institut za performanse zgrada (BPIE), "Principi za rane zgrade sa nultom potrošnjom energije“

O106 materijali

Šta je zgrada koja ima „skoro nultu potrošnju“?

Iako postoji puno različitih definicija termina kao što su „skoro“, „nulta“ i „ugljenik“, Evropska Direktiva za energetske performanse zgrada (EPBD, 2010/31/EC) daje koristan opis za „skoro nulto“: „Zgrada koja ima veoma visoke energetske performanse… Skoro nulti ili veoma nizak nivo energije koja je potrebna bi trebalo biti pokriven u vrlo značajnoj meri energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora proizvedenih na lokaciji ili u njenoj blizini.

Referenca: Evrpska unija, „Direktiva 2010/31/eu evropskog parlamenta i saveta“

Prva kuća sa nultom energijom u Norveškoj

Izgradnja kuće sa skoro nultom potrošnjom energije obično obuhvata izgradnju dve konstrukcije kako bi izolacija bila dovoljno jaka: spoljašnjeg omota kako bi lokacija ostala topla i suva, a zatim stvarne kuće, unutra. Korišćenjem potpunog ROCKWOOL izolacionog sistema uključujući FLEXSYSTEM i Flexi A ploče, Venke Nordli i Martin Estensen su mogli da izbegnu ovu komplikaciju.  Par je čak video uštede u energiji tokom izgradnje i nadaju se da će ostvariti značajne uštede u odnosu na prethodne račune za energiju u iznosu od 35.000 NOK godišnje.

Zainteresirani ste za još tema?