Mono density, high density stone wool slab.
Products: Rocksol 501, Rocksol 525, Rocksate Contorno, Panel 231, Floorrock, Steprock
Zaštita od požara HVAC & Zaštita od požara

Conlit 150P

visoko kompresovane ploče od kamene vune, namenjene su različitim rešenjima za vrhunsku zaštitu od požara