Kosi krovovi

Durock Austria 038

izolacione ploče od kamene vune dvoslojne gustine za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju krovova

Back

01

Otpornost na vatru

Podnosi temperature i iznad 1000°C.

ROCKWOOL proizvodi mogu činiti razlikuizmeđu požara u zgradi i zgrade u požaru.

02

Toplotna svojstva

Štedi energiju održavanjem optimalne unutrašnje temperature i klime.

ROCKWOOL proizvodi zadržavaju toplotu, odnosno svežinu tamo gde je to najpotrebnije i istovremeno omogućuju zgradama da „dišu” kako biste i vi disali bolje u njima.

03

Akustična svojstva

Blokira, apsorbira ili pojačava zvukove.

ROCKWOOL proizvodi stišavaju gradsku buku i stvaraju tišinu u prostorimagde je to najpotrebnije.

04

Izdržljivost

ROCKWOOL proizvodi stišavaju gradsku buku i stvaraju tišinu u prostorimau kojima je to najpotrebnije.

ROCKWOOL proizvodi pomažu izgraditi zgrade i gradove po meri budućnosti.

Back

Tehnička svojstva

Ključ za obeležavanje proizvoda MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1**

*MW - mineralna vuna; EN - evropska norma; Ti - tolerancija debljine; DS(70,90) – dimenziona stabilnost pri određenim uslovima temperature i relativne vlažnosti vazduha; CS(10) - pritisna čvrstoća; TRi - delaminaciona čvrstoća; PL(5) - tačkasto opterećenje pri 5 mm deformacije; WS - kratkotrajna vodoupojnost; WL(P) - dugotrajna vodoupojnost; MUi – difuzija vodene pare (paropropusnost)

Izjava o svojstvima (DoP) CPR-DoP-ADR-015
Tačka topljenja Tt > 1000°C | DIN 4102
Reakcija na požar A1 | EN 13501-1
Deklarisana toplotna provodljivost λD = 0,038 W/mK | EN 12667
Dugotrajna vodoupojnost WL(P) | ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Kratkotrajna vodoupojnost WS | ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Paropropusnost MUi | μ = 1 | EN 12086
Pritisna čvrstoća kod 10% deformacije CS(10) | σ10= 60 kPa | EN 826
Tačkasto opterećenje pri 5 mm deformacije PL(5) | Fp =650 N | HRN EN 12430
Delaminaciona čvrstoća TR | σmt = 10 kPa | EN 1607
Back

*MW - mineralna vuna; EN - evropska norma; Ti - tolerancija debljine; DS(70,90) – dimenziona stabilnost pri određenim uslovima temperature i relativne vlažnosti vazduha; CS(10) - pritisna čvrstoća; TRi - delaminaciona čvrstoća; PL(5) - tačkasto opterećenje pri 5 mm deformacije; WS - kratkotrajna vodoupojnost; WL(P) - dugotrajna vodoupojnost; MUi – difuzija vodene pare (paropropusnost)

Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back