Kontaktne fasade Izolacija spoljasnjeg zida

Frontrock Pro

izolacione ploče od kamene vune sa dve gustine za tankoslojne i debeloslojne kontaktne sisteme.

Back

01

Otpornost na vatru

Podnosi temperature i iznad 1000°C.

ROCKWOOL proizvodi mogu činiti razlikuizmeđu požara u zgradi i zgrade u požaru.

02

Toplotna svojstva

Štedi energiju održavanjem optimalne unutrašnje temperature i klime.

ROCKWOOL proizvodi zadržavaju toplotu, odnosno svežinu tamo gde je to najpotrebnije i istovremeno omogućuju zgradama da „dišu” kako biste i vi disali bolje u njima.

03

Akustična svojstva

Blokira, apsorbira ili pojačava zvukove.

ROCKWOOL proizvodi stišavaju gradsku buku i stvaraju tišinu u prostorimagde je to najpotrebnije.

04

Izdržljivost

ROCKWOOL proizvodi stišavaju gradsku buku i stvaraju tišinu u prostorimau kojima je to najpotrebnije.

ROCKWOOL proizvodi pomažu izgraditi zgrade i gradove po meri budućnosti.

Back

Tehnička svojstva

Ključ za obeležavanje proizvoda MW-EN 13162-T5-CS(10)10-TR7,5-DS(70,-)-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1*

*MW - mineralna vuna; EN - evropska norma; Ti - tolerancija debljine; DS(70,90) dimenziona stabilnost pri određenim uslovima temperature i relativne vlažnosti vazduha; CS(10) – pritisna čvrstoća; TR - delaminaciona čvrstoća; WS - kratkotrajna vodoupojnost; WL(P) - dugotrajna vodoupojnost;  MUi – difuzija vodene pare (paropropusnost)

Izjava o svojstvima (DoP) CPR-DoP-ADR-092
Tačka topljenja Tt > 1000°C | DIN 4102
Reakcija na požar A1 | EN 13501-1
Deklarisana toplotna provodljivost λD = 0,034 W/mK | EN 12667
Dugotrajna vodoupojnost WL(P) | ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Kratkotrajna vodoupojnost WS | ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Paropropusnost MUi | μ = 1 | EN 12086
Pritisna čvrstoća kod 10% deformacije CS(10) | σ10= 10 kPa | EN 826
Delaminaciona čvrstoća TR | σmt = 7,5 kPa | HRN EN 1607
Back

*MW - mineralna vuna; EN - evropska norma; Ti - tolerancija debljine; DS(70,90) dimenziona stabilnost pri određenim uslovima temperature i relativne vlažnosti vazduha; CS(10) – pritisna čvrstoća; TR - delaminaciona čvrstoća; WS - kratkotrajna vodoupojnost; WL(P) - dugotrajna vodoupojnost;  MUi – difuzija vodene pare (paropropusnost)

Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back

documents

 

 

pdf
icon
Kontaktne fasade ETICS
Kontaktne fasade ETICS

pdf
Back