HVAC Izolacija za cevi

ROCKWOOL 800

izolacioni segment (cevak) od kamene vune za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju cilindričnih cevi sa bočnim prorezom

Back
Back

Tehnička svojstva

Ključ za obeležavanje proizvoda MW-EN 14303-T9(T8 ako je D0˂150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
Izjava o svojstvima (DoP) RW-CEE-0820
Granična temperatura primene 250 °C | EN 14706
Reakcija na požar A2L-s1;d0 | EN 13501-1
Back
Back
Back
Back