HVAC Izolacija ventilacionih kanala

Larock 40 ALS

lamelna blazina od kamene vune s okomito orijentiranim vlaknima, jednostrano kaširana ojačanom aluminijskom folijom