Prijava nepravilnosti

Nepravilnosti se mogu prijaviti na veb-sajtu kompanije ROCKWOOL ili aplikacije ROCKWOOL Whistleblower. Prijava se može podneti na bilo kom jeziku.

Ako želite da prijavite nepravilnost, sve što treba da učinite je da kliknete na vezu i pratite uputstva.

Kliknite ovde kako biste prijavili nepravilnosti

Svoju prijavu možete podneti poštom slanjem na adresu:

ROCKWOOL A/S

Hovedgaden 584, Entrance C

2640 Hedehusene, Denmark

Att: Group Integrity Officer

Kako bi se zaštitila anonimnost uzbunjivača, komunikacija putem portala za uzbunjivače je šifrovana i IP adrese se ne evidentiraju.

People, Humans, Office, Working,