Dim ubija više ljudi od vatre

1 January 1

Udisanje toksičnog dima uzrokuje više smrti povezanih sa požarima od samih požara.

Svi zapaljivi materijali proizvode određenu količinu toksičnog dima kada gore. Količina toksičnog dima zavisi od materijala, količine raspoloživog kiseonika i dužine gorenja. Ukoliko emitovanje jače koncentracije toksičnog dima potraje, ono predstavlja opasne uslove za zdravlje ljudi kojima su izloženi.

U ranim fazama pre nego što se požar razbukti, dim proizvode prvi zapaljeni predmeti i često se radi o nameštaju i drugim predmetima u sobi. Kako požar jača i krene da bukti, količina i toksičnost dima se znatno povećava. 

Ako se ne ugasi ili sam popusti, požar nastavlja da guta predmete u sobi i zapaljive građevinske materijale (uključujući spoljašnju stranu zgrade ako izbije kroz prozor) koji dodatno rasplamsavaju požar i povećavaju količinu toksičnog dima. Vatra i dim koji se šire kroz zgradu i po fasadi opasni su čak i za stanare u udaljenijim delovima zgrade i otežavaju evakuaciju i gašenje požara.


Budući da se požari danas šire 5 do 10 puta brže nego u 50-im godinama prošlog veka[1], sigurnost stanara i vatrogasaca u velikoj meri zavisi od materijala u i na zgradi i njihovoj reakciji na požar. Nije zanemarivo ni ispuštanje gustog toksičnog dima koji ubija više ljudi od same vatre; prema statistikama dim je odgovoran za više od polovine žrtava požara u Ujedinjenom Kraljevstvu[2].[1] https://newscience.ul.com/wp-content/uploads/2014/04/Analysis_of_Changing_Residential_Fire_Dynamics_and_Its_Implications_on_Firefighter_Operational_Timeframes.pdf

[2]  Odeljenje za lokalne zajednice i vladu, Statistika o požarima u Velikoj Britaniji 2013–2015, januar 2015.

Više o požaru