Kao minimum, svaka visoka ili zgrada srednje visine bi trebalo da bude obložena i izolovanja nezapaljivi* materijalima koji ne emituju nikakav značajan toksički dim kada su izloženi požaru.
*Najmanje klase A2 s1, d0 u skladu sa standardom EN 13501-1.

Više o otpornosti na vatru

Vlakna kamene vune mogu da izdrže temperature koje premašuju 1000º C.