Det danske laget

Det danske drømmelaget består av syv dansker og en australier:

  • Nicolai Sehested (helm)
  • Tom Johnson (wing trimmer)
  • Rasmus Køstner (flight controller)
  • Martin Kirketerp (grinder)
  • Hans-Christian Rosendahl (grinder)
  • Julius Hallström (grinder)
  • Luke Payne (grinder)
  • Anne-Marie Rindom (development programme)
  • Katja Salskov-Iversen (development programme)
  • Christian Peter Lübeck (development programme)

Den danske båten har tre olympiske medaljetakere og flere verdensmestere med seg. De har også en av SailGP aller yngste deltakere blandt mannskapet.

Nicolai Sehested, SailGP team, 2021, sailing, ROCKWOOL team
Helmsman

Nicolai Sehested

Rasmus Kostner, SailGP team, 2021, sailing, ROCKWOOL team
Flight controller

Rasmus Køstner

Tom Johnson, SailGP team, 2021, sailing, ROCKWOOL team
Wing trimmer

Tom Johnson

Martin Kirketerp, SailGP team, 2021, sailing, ROCKWOOL team
Grinder

Martin Kirketerp

Hans-Christian Rosendahl, SailGP team, 2021, sailing, ROCKWOOL team
Grinder

Hans-Christian Rosendahl

Anne-Marie Rindom, SailGP, Female Team ROCKWOOL Racing 2021, sailing,
female team
Development programme

Anne-Marie Rindom

Katja Salskov-Iversen, SailGP, Female Team ROCKWOOL Racing 2021, sailing,
female team
Development programme

Katja Salskov-Iversen

Christian Peter Lubeck, Denmark SailGP team, 2021, sailing, ROCKWOOL team, SailGP team
Development programme

Christian Peter Lübeck

Luke Payne, Denmark SailGP team, 2021, sailing, ROCKWOOL team, SailGP team
Grinder

Luke Payne

Julius Hallström, Denmark SailGP team, 2021, sailing, ROCKWOOL team, SailGP team
Grinder

Julius Hallström