En klimaskjerm inneholder alle komponentene som utgjør bygningens skall og skiller interiøret fra det ytre. Det er mange forskjellige løsninger for å isolere ytterveggen din som kan oppfylle dine spesifikke prosjektkrav.

Yttervegger dekker også det største overflatearealet, noe som gjør dem til et primært område for varmetap. En stor del av varmen går derfor tapt gjennom fasaden, spesielt i vintermånedene. Veggkonstruksjoner utføres oftest som rene bindingsverkvegger eller vegger med murblokker, teglforblendete konstruksjoner eller en kombinasjon av disse

Med riktig ROCKWOOL isolasjon for ytterveggen kan du forhindre unødvendig varmetap ved å holde varmen der den hører hjemme, og dermed redusere energiforbruket i bygningen betydelig.

ROCKWOOL tilbyr en rekke produkter og løsninger for isolering av yttervegger og fasader, som alle bidrar til bedre varmeisolasjon og energieffektivitet, samt forbedret lydisolasjon og brannsikkerhet i bygningen.

Hvorfor isolere ytterveggen?

Yttervegger er skyld i en stor del av varmetapet i de fleste bygninger. Ytterveggisolasjon kan redusere varmetapet betydelig og forbedre bygningens energieffektivitet, og redusere varme- og kjølekostnadene, samt redusere bygningens CO2-fotavtrykk.

Når det blir kaldt ute, slås radiatorene på. Men i uisolerte eller dårlig isolerte bygninger kan inneklimaet ofte fortsatt føles ubehagelig fordi man opplever kulde og trekk fra ytterveggen.

Dette skjer fordi overflatetemperaturen til den dårlig isolerte fasaden på innsiden av ytterveggen er mye lavere enn romtemperaturen.

Du oppnår det beste inneklimaet når temperaturen er så lik som mulig. Dette sikres ved å isolere fasaden med en varmeisolerende ytterveggisolasjon, som sørger for at temperaturen forblir at temperaturen på innsiden av ytterveggen ikke avviker minst mulig fra romtemperaturen.

Dette gir deg et behagelig og sunt inneklima, og selvfølgelig gjelder dette også om sommeren når det blir skikkelig varmt ut og du ikke ønsker varmen inn i huset.

Beregninger

ROCKWOOL energiprogram gir deg muligheten til en kostnadsfri, raskt og enkel beregning av en bygnings U-verdi og energiforbruk. 

 

external wall, insultation, light-dry method, rockwool