Conlit brannsikring

Passiv brannsikring er et område hvor ROCKWOOL har vært ledende i mange år. Dette er fordi produktene våre er laget av ubrennbar ROCKWOOL steinull som tåler temperaturer over 1000 °C.

CONLIT brannsikring er et system som baserer seg på passiv brannsikring og som utnytter de gode egenskapene som ROCKWOOL isolasjon har til å øke byggets brannsikkerhet. CONLIT brannsikring anvendes for brannsikring av bærende stålkonstruksjoner, brannsikring av betongkonstruksjoner og stålplatetak, samt brannsikring av ventilasjonskanaler. CONLIT kan ofte benyttes som alternativ til brannsikring med for eksempel sprinkleranlegg og som alternativ til branngips, kalsiumsilikatplater og brannmaling

Steinullens unike brannmotstand sørger for en effektiv brannbeskyttelse som forsinker brannen og hindrer brann og røyk i å spre seg. Samtidig bidrar det til å holde rømningsveier funksjonelle og sikre i en tilstrekkelig lang tid.

Se mer om passiv brannsikring

Les mer om brannsikkerhet