Reference case, Taulov Dry Port, Hardrock, building site, FRI, roof, construction

Flate tak brukes på alle typer bygg, ofte fordi det er et økonomisk valg, men også fordi de er egnet til større konstruksjoner. Våre isolasjonssystemer til flate tak er kostnadseffektive løsninger som forenkler design, minimerer varmetap og er brannsikre.

Hvilken type flatt tak skal du isolere?

Produkter

Flate tak

Last opp mer

Hvorfor isolere flate tak?

Varmen i et bygg stiger oppover slik at vanligvis så vil det største varmetapet bli gjennom taket. Takisolasjon er et viktig verktøy som kan forbedre bygningens energieffektivitet og redusere varme- og kjølekostnadene.

Ved å isolere det flate taket oppnår du også en effektiv barriere som gir bygningen en ekstra beskyttelse mot det uberegnelige klimaet som store mengder regnvann, overoppheting i sommerperioden og frost og snø i vinterhalvåret.

I alt fra høye boligblokker til eneboliger, industribygg, store næringsbygg og skoler eller sykehus, er det flate taket en integrert del av et moderne bygningsdesign.

Konstruksjoner som takterrasser, takhager og grønne tak blir stadig mer populære. Denne økende trenden med funksjonelle takplasser fører til enda større etterspørsel etter effektiv isolasjon som gjør det mulig å utnytte den tilgjengelige plassen på toppen av bygningen.