Visualiser energirenoveringsprosjektet ditt

Guide deg selv rundt i huset og velg det rommet eller den konstruksjonen som skal renoveres. Her finner du våre anbefalte produktvalg, gode råd samt enkle monteringsveiledninger.

Rull på musen for å zoome Roter Klikk for å zoome Pan/Rotate
Fasade Etasjeskiller Skillevegger av stål Skillevegger af stål Fasade Skillevegger av tre Etasjeskiller Etasjeskiller Kaldt loft Skråtak
Bruker du ROCKWOOL steinullisolasjon ved en energirenovering, oppnår du et sikkert og komfortabelt hjem hvor brannsikkerhet, energieffektivitet og støyreduksjon er ivaretatt. Alle viktige faktorer for å oppnå et bærekraftig bygg.
Våre steinullprodukter tilfredsstiller de strengeste brannkrav og bidrar aktivt til brannsikkerheten i konstruksjonen og hele bygningen.

Velg din rolle

ROCKWOOL produkter er laget av naturlig stein og kan resirkuleres om og om igjen. Vi kan derfor lage nye produkter, av gamle produkter- om og om igjen.