Lette skillevegger kan være oppbygd som enkel- eller dobbelvegg, med stål- eller trestendere med platekledning på hver side.

Tunge skillevegger kan være oppbygd som enkel- eller dobbelvegg av teglstein, lettklinker eller betong. En gunstig lydteknisk løsning er en utlektet, isolert platekledd vegg på en tung veggkonstruksjon.

Hva slags skillevegg skal du isolere?

Hvorfor isolere innvendige skillevegger?

Isolering av innvendige vegger er en av de beste måtene å forhindre varmetap og forbedre energieffektivitet, beskytte mot brann og forbedre det akustiske inneklimaet.

Strukturell brannbeskyttelse spiller en viktig rolle i interiørkonstruksjoner. Riktig isolasjon kan bidra til å begrense brannen og forsinke brannen fra å spre seg fra rom til rom.

Det er spesielt viktig for lette skillevegger at isolasjonsmaterialet gir størst mulig brannbeskyttelse. Derfor er det viktig å velge et ubrennbart isolasjonsmateriale, klassifisert i beste brannklasse (A1), slik som ROCKWOOL steinullisolasjon som tåler temperaturer over 1000 ° C.

Det kan også være spesielle krav til veggene som må overholdes. Det være seg brann,- og lydkrav.

Beregninger og besparelser

ROCKWOOL energiprogram gir deg muligheten til en kostnadsfri, raskt og enkel beregning av en bygnings U-verdi og energiforbruk. 

Partition walls, internal insulation