Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Forskriftene blir kontinuerlig revidert.

Siden mer enn 40% av Europas energiforbruk brukes i bygninger, er det hele tiden stor fokus på å redusere dette. Den mest effektive måten å oppnå besparelse på er å bedre bygningens klimaskjerm ved blant annet å isolere bedre samt få kontroll på bygningens luftlekkasjer. Norske bygg skal fremover bygges enda mer energieffektive enn i dag og vi vil etter hvert få krav til nullenergihus og plussenergihus

I denne veiledningen til TEK 17 gir vi en kort oversikt over dagens krav og forslag til hvordan du kan tilfredsstille disse best mulig. Hovedfokuset ligger på Energikravene samt kravene til brannsikring og lydreduksjon

Kom i kontakt med teknisk service