ROCKWOOL utnytter steinens 7 viktigste styrker til å skape steinullsprodukter med høy kvalitet, som bidrar til å løse noen av de største utfordringene vi står overfor i ønsket om en mer bærekraftig fremtid.

Men i stedet for bare å snakke om det, vil vi også gjerne vise deg det. Se hvordan vi utnytter steinens styrker i en rekke spennende testvideoer fra ROCKWOOL laboratoriet. 

Se alle filmene nedenfor!

7 strengths of stone

Materialgjenvinning

Våre steinullprodukter tilfredsstiller de strengeste brannkrav og bidrar aktivt til brannsikkerheten i konstruksjonen og hele bygningen.

Kom i kontakt med teknisk service