En utvendig isolert ventilert fasade er en fasadekonstruksjon bygd opp av en bærende vegg, et lag med isolasjon og et fasadekledning. Det er et ventilert luftsjikt mellom isolasjonen og fasadekledningen.

Isolasjonen festes som et kontinuerlig sjikt, nesten som en frakk, på utsiden av veggene. Dette gjør at den ikke er en del av det statiske systemet og er stort sett fri for gjennomføringer og kuldebroer. Det sikrer en godt isolert og energieffektiv bygning og beskytter bygningen mot ugunstige værforhold.

I tillegg til de termiske fordelene, gir våre isolerte fasadeløsninger laget av ubrennbar steinull også en eksepsjonell fordel når det gjelder brannsikring av bygningen. Steinull er blant markedets mest brannsikre isolasjonsmateriale.

Våre ventilerte fasadeisolasjonsløsninger kan brukes på både tunge og lette bakvegger, så vel som til alle typer konstruksjoner, både renovering og nybygg, og er populære blant arkitekter og entreprenører på grunn av den høye kvaliteten og fleksibiliteten når det gjelder fasadekledning.

4 unike systemer for utvendig isolerte ventilerte fasader

Hvorfor velge en utvendig isolert fasade?

En utvendig isolert ventilert fasade bidrar til å frigjøre dyrt innvendig areal. Kombinasjonen av minimalt med kuldebroer og god isolasjonsevne kan bidra til slankere konstruksjoner enn tradisjonelle isoleringsmetoder. At nullpunktet flyttes ut i fra den bærende konstruksjonen og ut i isolasjonen bidrar også til en tørrere og sikrere bygningskonstruksjon.  Dette bidrar til et mer stabilt miljø for ytterveggen, noe som gir et godt inneklima og forbedrer bygningens energieffektivitet. En ventilert fasade hjelper så å si å holde et lokk på energiforbruket ved å sikre jevn ytelse hele året og minimere behovet for kjøling eller oppvarming i bygningen uavhengig av været utenfor.

Fordelene med en ventilert fasade er også et spørsmål om funksjon så vel som form, ettersom et ventilert fasadesystem fra ROCKWOOL, i tillegg til å oppfylle kravene til for eksempel energi og ild, også gjør det mulig å fritt velge fasadekledning.

Beregninger

ROCKWOOL energiprogram gir deg muligheten til en kostnadsfri, raskt og enkel beregning av en bygnings U-verdi og energiforbruk. 

U-verdi beregninger av bygnings energiforbruk, rask og enkel

ROCKWOOL Redair-systemet sørger for en energieffektiv bygning med lavere kjøle- og oppvarmingskostnader, og systemene har en dokumentert kostnadseffektiv installasjonstid. Dette betyr at den samlede økonomien til en fasadeløsning med Redair er langt bedre enn mer tradisjonelle fasadeløsninger.

For vårt Redair system har vi utviklet et online beregningsverktøy slik at du enkelt kan finne den rette Redair løsningen og beregne anbefalte mengder og utforming.

REDAir beregner.

 

house, calculator, funds, state subsidy, germany