Passivt brannvern er et område hvor ROCKWOOL har vært en sentral aktør i mange år. Våre produkter for passiv brannbeskyttelse er laget av ubrennbar ROCKWOOL steinull som tåler temperaturer over 1000 ° C.

Steinullens unike brannmotstand sikrer effektiv brannbeskyttelse som bidrar til å forsinke brannen, forhindre at ild og røyk sprer seg og holde rømningsveier funksjonelle i tilstrekkelig lang periode.

Isolasjonen beskytter byggets bærende struktur og begrenser skader på bygningen. Ved å beskytte den bærende delen av bygningen mot kollaps, er det mulig å gi både byggets brukere og brannvesenet dyrebar ekstra tid i tilfelle en ulykke.

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter for passiv brannbeskyttelse til de fleste behov. Våre produkter er klassifisert i de høyeste brannklassene og har alle relevante godkjennelser.

Hva skal du brannsikre?

Hvorfor er brannsikring så viktig?

Passiv brannsikring er en grunnleggende forutsetning for å sikre en bygning mot brann. Prinsippet bak passiv brannsikring er at alle materialer og konstruksjonsdeler som brukes er valgt med tanke på at de skal hindre en brann i å spre seg. Dermed forlenges bygningens levetid og tryggheten for brukerne øker.

Passiv brannsikring fungerer ved å beskytte de kritiske punktene i et bygg mot varme. Så lenge stål eller betong holdes under den for den aktuelle konstruksjons kritiske temperatur, vil det vært trygt å utføre slukkearbeidet. Passiv brannsikring forlenger altså bygningens stabilitet under en brann og gjør slukkearbeidet mulig.

Det er høye kostnader forbundet med branner, både for den enkelte og for samfunnet. God brannbeskyttelse av bygningen kan bidra til å begrense omfanget av brannen og skaden, og viktigst av alt redde liv.

En brann har også en direkte og indirekte negativ innvirkning på miljøet. Direkte i form av røyk så vel som partikler fra brann og slokkingsvann og indirekte av ressursforbruket for gjenoppbygging.

Uansett om det er nytt eller pusset opp, er det derfor viktig å bruke ubrennbare materialer som ikke produserer farlige giftige røykgasser, og som effektivt beskytter bygningen ved å begrense brannen og forhindre at den sprer seg.