ROCKWOOL Nordics hovedkvarter i Hedehusene

Gulvisolasjon er en effektiv metode for å redusere støy og forbedre det termiske inneklimaet ved å forhindre varmeoverføring mellom øvre og nedre etasje.

ROCKWOOL tilbyr en rekke isolasjonsløsninger for alle typer konstruksjoner, inkludert gulv på grunn, etasjeskiller og loft.

Det er viktig at Isolasjon som skal ligge mot bakket er kapillærbrytende slik at det ikke suger opp fuktig grunn. At det er uorganisk slik at det ikke gir næringsverdi til mikroorganismer, dyr eller andre innsekter og at det bevarer sine egenskaper i hele byggets levetid. Alt dette er egenskaper som ROCKWOOL isolasjon innehar.

Riktig gulvisolasjon kan bidra betydelig til et bedre inneklima, og siden våre gulvisolasjonsprodukter er produsert av ubrennbar ROCKWOOL steinull, fungerer isolasjonen også som en effektiv brannsikring som kan bidra til å forhindre spredning av brann i konstruksjonen hvis ulykke inntreffer.

Hva slags gulv skal du isolere?

Hvorfor isolere gulvet?

Gulv i bygninger er som magneter for lyd og varme og som uten riktig isolasjon vil trenge gjennom gulvet. Dette kan forårsake langsiktige problemer for både huseier og leietakere av bygningen med for eksempel uønsket støy, høye energiregninger og kaldt inneklima.

Hvis et gulv eller tak skiller et oppvarmet rom fra et uoppvarmet rom, som i et uoppvarmet loft eller kald kjeller, vil isolasjon bidra til å redusere mulig varmetap betydelig. Dette senker ikke bare oppvarmingskostnadene, men forbedrer også komforten i rommet slik at du unngår kalde overflater.

Når det gjelder gulv mellom to oppvarmede rom, spiller termisk isolasjon vanligvis en mindre rolle. Dette handler mer om å forbedre lydisolasjonen og brannsikkerheten. Et godt isolert gulv kan redusere luftstøy og redusere støynivået mellom rommene og bidra til å redusere faren for en brannspredning.

Å isolere gulv er en effektiv måte å redusere støy mellom etasjer, og skape et behagelig inneklima ved å redusere varmetap til grunnen eller uoppvarmede rom.

Hvordan et gulv isoleres er avhengig av gulvets funksjon og utforming. ROCKWOOL isolasjon kan brukes i alle typer gulv enten det er lette eller tunge etasjeskiller, gulv på grunn eller gulv mot kryperom.

Beregninger

ROCKWOOL energiprogram gir deg muligheten til en kostnadsfri, raskt og enkel beregning av en bygnings U-verdi og energiforbruk. 

impact sound, footfall sound, footfall sound insulation, floor insulation, floorrock, installation, installation video, thumb, thumbnail, trittschall, trittschalldämmung, verarbeitung, verlegung, verarbeitungsvideo, germany