Etiske retningslinjer for ROCKWOOL Group

ROCKWOOL Group er opptatt av å opptre etisk i alt vi foretar oss. Det er en forpliktelse vi har overfor hverandre, kundene og samfunnet. Med tanke på dette har vår Integrity Committee utviklet etiske retningslinjer som fungerer som et kompass som veileder oss som enkeltpersoner og organisasjon mot å nå våre langsiktige forretningsmessige mål.

Våre etiske retningslinjer forklarer betydningen av «integritet» og våre verdier i ROCKWOOL Group. For oss innebærer integritet å være ærlig og ha sterke moralske prinsipper. Integritet er en inkorporert del av historien til ROCKWOOL Group og danner en hjørnestein i ROCKWOOLs forretningsvirksomhet. Ambisiøse, kompetente medarbeidere som opptrer med integritet er konsernets forretningsmuligheter for å oppnå langsiktig suksess.

Skattepolicy for ROCKWOOL Group

I alle skattesaker anvender vi samme verdier og integritet ved å sørge for at vårt fremste fokus er den daglige driften av konsernet, og i alle land vi driver virksomhet overholder vi alle relevante skatteregler samt internasjonale forskrifter og praksis, inkludert OECD-retningslinjer.

Retningslinjer for varsling