Avfall… eller gull?

Steinullens styrke #7

Visste du at byggsektoren står for nesten 1/3 av det totale avfallet vi genererer, og at mesteparten av dette havner på deponi?  ROCKWOOL produkter er laget av naturlig stein og kan resirkuleres om og om igjen. Vi kan derfor lage nye produkter, av gamle produkter- om og om igjen.

7 strengths of stone - Circularity
Video thumbnail 7sos landing pages

Se filmen og lær mer om gjenbruk

Visste du at steinull er 100% resirkulerbart?

RockWorld imagery,The Big Picture, circularity, reuse, stonewool, recycling
Våre steinullprodukter tilfredsstiller de strengeste brannkrav og bidrar aktivt til brannsikkerheten i konstruksjonen og hele bygningen.