Veien til en klimabestandig fremtid

Vi forvandler vulkansk bergart til steinull i produksjonen av våre produkter, som bidrar til å løse mange av samfunnets største klimautfordringer, og skaper nye muligheter for å berike måten vi lever og bygger på med fokus på tryggere, sunnere og mer klimabestandige bygninger. ROCKWOOL er et allsidig materiale med flere fordeler som gjør det ideelt for bruk i alt fra bygg, industri, transport, hagebruk og vannforvaltning.

Dykk ned i vår bærekraftsrapport for en helhetlig oversikt over hvordan ROCKWOOLs produkter kan støtte lokalsamfunnet og øke vår positive påvirkning gjennom nye initiativ (håndavtrykk) ved siden av å redusere vår negative miljøpåvirkning (fotavtrykk).

Sustainability Report 2023, cover
PDF
10.6 MB

Bærekraftsrapport 2023

ROCKWOOL er forpliktet til åpenhet og å rapportere nøyaktig og pålitelig informasjon. Hvert år publiserer vi våre bærekraftsrapporter for å kommunisere med våre interessenter.

Energieffektivitet i det bygde miljøet er en trippel fordel – sosialt, økonomisk og miljømessig.
Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
…meeting the needs of the world today without compromising the future of the planet…

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group
1/1

Les mer om ROCKWOOL sine forpiktelser