Veien til en klimabestandig fremtid

Vi forvandler vulkansk bergart til steinull i produksjonen av våre produkter, som bidrar til å løse mange av samfunnets største klimautfordringer, og skaper nye muligheter for å berike måten vi lever og bygger på med fokus på tryggere, sunnere og mer klimabestandige bygninger. ROCKWOOL er et allsidig materiale med flere fordeler som gjør det ideelt for bruk i alt fra bygg, industri, transport, hagebruk og vannforvaltning.

Dykk ned i vår bærekraftsrapport for en helhetlig oversikt over hvordan ROCKWOOLs produkter kan støtte lokalsamfunnet og øke vår positive påvirkning gjennom nye initiativ (håndavtrykk) ved siden av å redusere vår negative miljøpåvirkning (fotavtrykk).

Sustainability Report 2023, cover
PDF
10.6 MB

Bærekraftsrapport 2023

ROCKWOOL er forpliktet til åpenhet og å rapportere nøyaktig og pålitelig informasjon. Hvert år publiserer vi våre bærekraftsrapporter for å kommunisere med våre interessenter.

Energieffektivitet i det bygde miljøet er en trippel fordel – sosialt, økonomisk og miljømessig.
Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
…meeting the needs of the world today without compromising the future of the planet…

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group
Sustainability Report 2023, value chain impact

Les mer om ROCKWOOL sine forpiktelser