Systemløsninger som tilfredsstiller de nye energikravene i TEK 17

Våre systemer har til hensikt å forbedre den totale isolasjonsevnen bl. a. gjennom å motvirke kuldebroer og utilsiktet luftgjennomstrømning.

Systemene kjennetegnes ved en høy grad av fleksibilitet som tilgodeser både den prosjekterende og den utførende.

Kom i kontakt med teknisk service