Effektiv isolering er viktig for å opprettholde riktig driftstemperatur for de forskjellige delene av systemet - fra rør til sentralvarme og klimaanlegg. Riktig termisk isolering av tekniske systemer reduserer energiforbruket og bidrar til et lavere CO2-fotavtrykk og et bedre inneklima.

Enten det er varme eller kalde rør, kjølerør og vannrør til husholdninger eller ventilasjonskanaler, kjeler og containere, tilbyr ROCKWOOL et bredt spekter av produkter som oppfyller de ulike kravene til bygningens ytelse.

Riktig isolasjon kan, i tillegg til å forbedre energieffektiviteten, bidra til en effektiv støyreduksjon av støy fra systemer samt øke brannsikkerheten i bygninger. Alle våre løsninger er basert på ubrennbar ROCKWOOL steinull som tåler temperaturer over 1000 ° C og er klassifisert i de høyeste brannklassene.

Hva skal du isolere?

Hvorfor isolere HVAC-anlegg?

Isolering av byggs tekniske systemer forbedrer bygets energieffektivitet, reduserer CO2-utslipp og senker driftskostnadene. I tillegg sikrer riktig isolasjon en mer stabil temperatur med lavest mulig energiforbruk, noe som øker komforten til beboere eller brukere av bygningen.

Et annet aspekt er lydisolasjon. Varme- og kjølesystemer i store bygninger øker støynivået. Riktig isolasjon kan spille en viktig rolle i å redusere støy fra tekniske systemer og bidra positivt til inneklimaet i bygningen.

Velges ubrennbare løsninger, som ROCKWOOL steinullløsninger, vil isolasjon også føre til økt brannsikkerhet i bygningen.

Med isolasjonsløsninger fra ROCKWOOL er du på den sikre siden når det gjelder å overholde relevante krav og standarder.

Beregninger og besparelser

Isolering av tekniske systemer kan redusere driftskostnadene og energiforbruket betydelig.

Den optimale isolasjonstykkelsen bestemmes på grunnlag av driftstemperaturen til HVAC-enheten, mediantemperaturen på rørledningen eller kanalen, miljøforhold og eventuelle ytterligere målinger (for eksempel Legionella-forebygging eller ønsket energiytelse).

Bruk beregningsprogrammet ROCKTEC til å beregne U-verdier og isolasjonstykkelse for teknisk isolasjon. I tillegg foreslår programmet ideelle ROCKWOOL-produkter for løsningen.

ROCKTEC beregner

Isolering af tekniske anlæg kan reducerer driftsomkostningerne og energiforbruget væsentligt.

Den optimale isoleringstykkelse bestemmes på baggrund af HVAC-enhedens driftstemperatur, median temperatur på rørledningen eller kanalen, miljøforhold og eventuelle yderligere målinger (såsom Legionella-forebyggelse eller ønsket energiydelse).

Anvend beregningsprogrammet ROCKTEC til at beregne U-værdier og isoleringstykkelse ved teknisk isolering. Desuden foreslår programmet ideelle ROCKWOOL-produkter til løsningen.

Calculate, calculation, calculator, u value, u-waarde, office, architect, voorschrijver