I Norge har vi lang tradisjoner for grønne tak hovedsakelig i form av forskjellige torvtakløsninger på skråtak, hvor ROCKWOOL bl.a. i mange år har hatt en SINTEF TG for sin Rocktorv løsning. Grønne flate tak har de siste årene fått en stor utbredelse både som bruk til rekreasjon og velvære, men også som et bidrag mot et mer bærekraftig samfunn. Grønne tak deles hovedsakelig inn i to grupper: ekstensive og intensive tak. 

  • Ekstensive tak har gjerne et tynt lag av jord/vekstmedium og typiske plantearter (Sedum) som krever lite vedlikehold.
  • Intensive tak har et tykkere lag av jord/vekstmedium og kan utformes som takhaver og beplantede arealer og krever mer vedlikehold   

Brann

Grønne tak kan inneholde store mengder biomasse som kan gi økt bidrag ved et brannforløp. Det er derfor viktig å ta hensyn til dette ved vurdering av takes brannfare. ROCKWOOLs takisolasjon er ubrennbar og klassifisert som A2,s1-d0, noe som betyr at du automatisk får naturlig brannsikring på ditt grønne tak.

Belastninger, trykkstyrke og deformasjon

Nesten uavhengig av hvilken belastning taket skal utsettes for, har ROCKWOOL et produkt som passer. Tabellen under viser hvor mye jevnt fordelt belastning våre ulike løsninger kan håndtere uten å overstige 2 % deformasjon over 25 år.

ROCKWOOLs anbefaling for grønne tak:

Isolasjonsløsning Kompresjons-
styrke (EN826), CS(10)
Maximal permanent jevnt fordelt last
Toprock Terrace System 175 kPa 45 kPa
Toprock Dura System 60 kPa 18 kPa
Kombinasjonsløsning: Toprock System, Hardrock takfall 25 kPa 7,5 kPa
Kombinasjonsløsning: Underlag Energy, Stålunderlag Energy, Hardrock takfall, Renneplate Med TF-plate eller TP 50 som øverste sjikt 25 kPa 5 kPa

Jevnt fordelt last refererer til last som er spredt over en større flate, vanligvis hele taket. Grønne tak med Sedum eller jord/sandlag teller som jevnt fordelt belastning.

Begrepsforklaring

CS(10) beskriver styrken til produktet ved 10 % tykkelsesdeformasjon. Det betyr at et produkt med en CS(10) = 30 kPa, deformerer 10 % av tykkelsen under en korttidsbelastning på 30 kPa. Denne verdien brukes i praksis lite, men kan brukes til å sammenligne produkter på tvers. Et produkt med CS(10) = 60 kPa er omtrent dobbelt så sterkt som et produkt med en verdi på 30 kPa

PL(5) beskriver produktets punktlast, ved 5 mm deformasjon. Dette betyr at et produkt med PL(5) = 700 N deformeres 5 mm under en belastning på 700 N på et område på 50 cm². Dette har få anvendelser i praksis. Bruk anbefalingene ovenfor for punktbelastning i stedet.

kPa eller Kilo Pascal brukes ofte, men det er ikke uvanlig å støte på kN/m² eller Kilo Newton pr. kvadratmeter. Konverteringen mellom disse er 1:1, det vil si 5 kPa = 5 kN/m². For rask omregning til kg kan en faktor på 100 multipliseres med. Så 5 kPa = 5 kN/m² ≈ 500 kg/m².

Flere løsninger