RockLap H&V Pipe Section

Byggets tekniske installasjoner består av både varme og kalde rørinstallasjoner. Varmeledningsinstallasjoner brukes vanligvis til romoppvarming og husholdningsvann, og kalde rørinstallasjoner brukes til komfortkjøling, industriell kjøling og husholdningsvann.

For å optimalisere energieffektivitet, forhindre varmetap og kondens er effektiv rørisolasjon nødvendig. Når rørledninger er ordentlig isolert, vil varmetapet være begrenset, bygningen vil være sikret mot kondensskader og ønsket medietemperatur opprettholdes.

Rør krever forskjellige yteevne for å holde vannet varmt eller kaldt:

  • Varmt vann - isolasjon forhindrer varmetap og sparer energi når vann beveger seg mellom en kjele eller et varmesystem for sentralvarmeenheter.
  • Kaldt vann - isolasjon holder temperaturen lav og kan beskytte mot kondens som kan forårsake korrosjon eller skade på den omkringliggende strukturen
  • Husholdningsvann - isolasjon holder riktig temperatur og reduserer risikoen for at legionellabakterier dannes i det stasjonære vannet

Hvilke type rør skal du isolere?

Hvorfor isolere rørene?

Siden varmt eller kaldt vann har ganske lang vei å reise gjennom en bygning, er det avgjørende at det holder den nødvendige temperaturen så lenge som mulig. I løpet av denne prosessen passerer den mange rom der ekstra oppvarming eller kjøling ikke er tilgjengelig, noe som betyr at dårlig isolerte eller uisolerte rør kan varme opp eller kjøle seg ned - med alle de negative konsekvensene som kan oppstå.

Rørisolasjon forbedrer driftseffektiviteten til varme- og kjøleenheter ved å holde temperaturen konsistent og redusere energiforbruket i bygningen. Det reduserer både driftskostnadene og CO2-fotavtrykket til bygningen.

Ved å isolere røret med ubrennbar isolasjon er det også mulig å øke brannsikkerheten i bygget. Metallrør kan, hvis de ikke er isolert, fungere som varmeledere og føre til spredning av brann.

Samtidig er det mulig å isolere støyoverføringen fra rørinstallasjonene, noe som bidrar til et betydelig bedre akustisk inneklima for brukerne av bygningen.

Beregning av isolasjonstykkelse

Den optimale isolasjonstykkelsen bestemmes på grunnlag av:

  • Kravene til kondensregulering, varmetap osv.
  • Driftstemperatur på røret eller kanalen
  • Dimensjoner på selve enheten som skal isoleres
  • Miljøforhold (for eksempel fuktighet% og temperatur ° C)
  • Bruk beregningsprogrammet Rocktec til å beregne U-verdier og isolasjonstykkelse for teknisk isolasjon, og få forslag til det ideelle ROCKWOOL produktet for løsningen.

 

house, calculator, funds, state subsidy, germany