Kontakt

Adresse:
AS ROCKWOOL
Gjerdrums vei 19
Pb 4215 Nydalen
0401 Oslo
Norge

Telefon: +47 22 02 40 00 
Email: rockwool@rockwool.no

Kundeservice
Telefon: +47 22 02 40 50
Grønn ordrefax: 800 30 151
Email: ordre@rockwool.no

Teknisk Service
Telefon: +47 22 02 40 00

Tak avdeling
Telefon: +47 22 02 40 80
Email: tak@rockwool.com

ROCKWOOL, Thomas Hanssen
Salgssjef
Salg forhandlere

Thomas Hanssen

Mobil: +47 97 08 87 37
Telf: +47 22 02 40 00

Sales RWNO oct 2022
Distriktssjef
Salg forhandlere
Region: Vestfold og Telemark, Viken sør-vest

Morten Rønningen

Mobil: +47 47 47 34 28
Telf: +47 22 02 40 00

Employees Norway, Jan Christian Falao
Distriktssjef
Salg forhandlere
Region: Oslo, Viken sør-øst

Jan Christian Falao

Mobil: + 47 41 63 23 20
Telf: +47 22 02 40 00

Sales RWNO oct 2022
Distriktssjef
Salg forhandlere
Region: Innlandet, Viken nord-vest

Lars Petter Engen

Mobil: + 47 41 85 89 04
Telf: +47 22 02 40 00

ROCKWOOL, Marcus Egil Nerland
Distriktssjef
Salg Forhandlere
Region: Rogaland og Agder

Marcus Egil Nerland

Mobil +47 45 48 40 17
Telf: +47 22 02 40 00

Employees Norway, Petter Tronstad
Distriktssjef
Salg forhandlere
Region:Vestland nord, Møre og Romsdal

Petter Tronstad

Mobil: +47 95 74 95 98
Telf: +47 22 02 40 00

Employees Norway, Dag Ove Leraand
Distriktssjef
Salg forhandlere
Region: Trøndelag, Nordland Sør

Dag Ove Leraand

Mobil: +47 91 51 03 70
Telf: +47 22 02 40 00

Employees Norway, Tom C. Bjørnstad
Salgssjef
Salg entreprenører
Region: Vestfold og Telemark

Tom C. Bjørnstad

Mobil: +47 48 09 60 91
Telf: +47 22 02 40 00

Sales RWNO oct 2022
Distriktssjef
Salg entreprenører og forhandlere
Region: Nordland Nord, Troms og Finnmark

Eirik Arnie Selfors

Mobil: +47 95 88 19 23
Telf: +47 22 02 40 00

Employees Norway, Frank Sørgård
Distriktssjef
Salg entreprenører
Region: Innland, Møre & Romsdal, Trøndelag, Nordland Sør

Frank Sørgård

Mobil: +47 40 42 53 28
Telf: +47 22 02 40 00

Employees Norway, Egil Time
Distriktssjef
Salg entreprenører
Region: Agder, Rogaland, Vestland

Egil Time

Mobil: +47 90 94 01 99
Telf: +47 22 02 40 00

Torgeir Våge, salg Norge
Distriktssjef
Salg entreprenører og forhandlere
Region: Vestland Sør

Torgeir Våge

Mob: +47 93 00 86 59
Telf: +47 22 02 40 00

Sales RWNO oct 2022
Distriktssjef
Salg entreprenører
Region: Viken

Fredrik Jensen

Mobil +47 45 27 50 76
Telf: +47 22 02 40 00

Employees Norway, Christer Engelstad
Salgskonsulent Beskrivende
Salg beskrivende

Christer Engelstad

Tel: +47 22 02 41 49
Mobil: +47 404 25 341

Anette Drolsum
Teknisk Tegner
Teknisk Service

Anette Drolsum

Tel: +47 22 02 41 52

Employee Norway, Kari Bjanes Hagnes
Teknisk Tegner
Teknisk Service

Kari Bjanes

Tel: +47 22 02 41 63
Mobil: +47 924 96 717

Teknisk rådgiver

Nora Amlie Jansrud

Tel: +47 22 02 40 00
Mobil: +47 93 03 65 89

Employees Norway, Stig Morten Engen
Adm. direktør
Administrasjon og ledelse

Stig Morten Engen

Mobil: +47 99 36 76 74
Telf: +47 22 02 40 00

Employee Norway, Torkel Wæringsaasen
Marketingsjef
Marketing

Torkel Wæringsaasen

Tel: +47 22 02 40 11
Mobil: +47 911 56 688

Employees Norway, Lasse Scott
Økonomiansvarlig

Lasse Scott

Telefon: +47 22 02 41 11

PR and Sustainability manager RWNO
Public Affairs & Sustainability Manager

Håvard Sveahaugen

Mobil: +47 99 43 59 53
Telf.: +47 22 02 40 00

Employees Norway, Heidi C. P Ringsaker
Avdelingsleder
Kundeservice

Heidi C.P Ringsaker

Tel: +47 22 02 40 50
Support e-mail: ordre@rockwool.no

Kundekonsulent
Kundeservice

Line Berg Orven

Tel: +47 22 02 40 50
Support e-mail: ordre@rockwool.no

Employees Norway, Evy Nygård
Kundekonsulent
Kundeservice

Evy Nygård

Tel: +47 22 02 40 50
Support e-mail: ordre@rockwool.no

Employees Norway, Tore Kneppen
Kundekonsulent
Kundeservice

Tore Kneppen

Tel: +47 22 02 40 50
Support e-mail: ordre@rockwool.no

Fabrikksjef Moss
Fabrikker

Erik Ølstad

Tel: +47 69 24 69 35
Mobil: +47 992 65 338

Driftsleder Moss
Fabrikker

Runar Gudevold

Tel: +47 69246939

Fabrikksjef Trondheim
Fabrikker

Frode Humbernes

Tel: +47 73904511
Mobil: +47 41571622
Fax: +47 73 90 45 75

Driftsleder Trondheim
Fabrikker

Mads Olsen

Tel: +47 73904512
Mobil: +47 95408815
Fax: +47 73 90 45 75

ROCKWOOL konsernet er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner av mennesker.

Kom i kontakt med teknisk service