Et sikkert materiale å anvende

1 January 1

De materialer, som vi anvender i produksjonen, er registrer i EUs kjemikaliesystem, REACH.