De rivaliserende landslagene konkurrerer mot hverandre i identiske F50-katamaraner, ved å bruke et av de største moderne gjennombruddene innen seiling - foilteknologi. De høyteknologiske F50-katamaranene er konstruert for intense kappseilaser med hastigheter som kommer opp i mer enn 50 knop (nesten 100 km/t).

Men hva er en foil båt, hvordan fungerer det, og når gikk seiling til nestenå bil... kult?

Foilteknologi eller hydrofoiler handler i bunn og grunn om enkel fysikk og mer spesifikt Newtons 3. lov – 'kraft er lik motkraft.' Det vil si at for hver handling er det en lik og motsatt reaksjon, med andre ord, når du presser til en ting med en kraft, så skyver tingen tilbake med nøyaktig samme kraft.

Hydrofoiler fungerer derfor på samme måte som vingene på et fly. Når de skjærer gjennom vannet skaper de en trykkforskjell over og under foilen som løfter båten opp av vannet. Og jo mer kraft det er oppover, jo raskere beveger båten seg, og jo mer løfter den seg fra vannet.

Siden vann er nesten 800 ganger tettere enn luft får hydrofoiler en fordel som gjør at de kan ha mye mindre vinger enn på et fly. Foilene på F50-katamaranene får mye mer å "dytte mot", og trenger dermed mye mindre overflate - derfor må hydrofoilene på ingen måte opp i nærheten av hastigheten til et fly før de skaper et løft.

Og ved å løfte båten opp av vannet reduseres friksjonen fra skroget betraktelig, slik at båtene kan oppnå enda høyere hastigheter.