Hva ville du gjort hvis det brøt ut brann? I dag utvikler brannene seg betydelig raskere enn tidligere. Faktisk kan det ta så lite som 5 minutter fra brannen starter til et rom er helt overtent. Dette er fordi vi bygger og innreder med stadig mer brennbare og lett antennelige materialer. Derfor teller hvert minutt du kan få i ekstra brannbeskyttelse. Riktig isolasjonsmateriale kan her utgjøre en vesentlig forskjell .

Vi bruker omtrent 90 % av tiden innendørs enten det er i vår bolig, arbeidsplass, på skolen eller i en barnehage eller andre typer bygninger.

Bygninger skal være behagelige og sikre og oppholde seg i, og de materielle verdiene som finnes i bygningene bør være godt beskyttet, enten det gjelder en privat eller offentlig bygning.

Isolasjon spiller en viktig rolle for tryggheten og sikkerheten i en bygning. Det er en avgjørende forskjell mellom ulike isolasjonsmaterialer når det gjelder brannsikkerhet.

ROCKWOOL steinullisolasjon er laget av stein, og stein brenner ikke. ROCKWOOL isolasjon tåler temperaturer over 1000 °C. noe som bidrar til å begrense brannspredning betydelig lenger enn de fleste andre isolasjonsmaterialer. Steinull kan ikke forhindre en brann, men den kan bidra til å gi deg ekstra verdifull tid til å redde liv og verdier.

Hvorfor er brannbeskyttelse så viktig?

Strukturell brannbeskyttelse er et viktig aspekt ved bygningsplanlegging. I dag bygges bygninger både høyere og nærmere hverandre, og noen ganger i et tempo som lettere kan føre til installasjonsfeil og dermed økt brannfare.

Det er store kostnader forbundet med branner, både for den enkelte og for samfunnet. God brannsikring av bygget kan bidra til å begrense brannens omfang og skade, og viktigst av alt redde liv. En brann har også en direkte og indirekte negativ påvirkning på miljøet. Direkte i form av røyk og farlige gasser, samt partikler fra brann- og slokkevann og indirekte av ressursforbruket til gjenoppbygging.

Enten det er et nybygg eller et renoveringsprosjekt er det derfor viktig å bruke ubrennbare materialer som ikke produserer farlige giftige gasser og som effektivt beskytter bygningen ved å begrense brannen og hindre den i å spre seg.

Hva skal du brannsikre?

Produkter

Passiv brannbeskyttelse

Conlit 150
Passiv Brannsikring, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Brannsikring av HSQ-bjelker av stål, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, CE, Certificates, Keymark, Brannklasse A1, Lambda 39
Vis produkt
Conlit 300
Passiv Brannsikring, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Brannsikring av stålplatetak, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong
Vis produkt
Conlit Fire Board EI 30 – EI 120
Brannsikring av ventilasjonskanaler, Brannsikring, Konstruksjoner, Passiv Brannsikring
Vis produkt
Conlit Fire Mat EI 30 – EI 120
Brannsikring av ventilasjonskanaler, Brannsikring, Konstruksjoner, Passiv Brannsikring
Vis produkt
Conlit Kleber
VVS isolering, Konstruksjoner, Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Brannsikring av etasjeskiller i betong (Hulldekker), Brannsikring av betong, Brannisolering av ventilasjonskanaler, Ventilasjonskanaler, Brannsikring av ventilasjonskanaler, Passiv Brannsikring
Vis produkt
Conlit Betongkleber
Brannsikring av stålkonstruksjoner, Brannsikring av stål, Brannsikring, Konstruksjoner, Passiv Brannsikring
Vis produkt
Conlit Black Alu tape
Brannsikring av ventilasjonskanaler, Brannsikring, Konstruksjoner, Passiv Brannsikring
Vis produkt
Conlit® Coated Batts
Passiv Brannsikring
Vis produkt
Last opp mer