Økte energipriser og økt klimabevissthet

Høye energipriser og større klimabevissthet har ført til økt interesse for solenergi. Fortsatt er solenergi lite i Norge, og ved utgangen av 2022 var det kun installert ca 350 MWp. Nye krav til solceller i Europa vil medføre at dette vil øke betraktelig i Norge også fremover. Men å montere solcellepaneler stiller høye krav til taket. Underlaget må både tåle økt belastning og være brannsikkert. Her er noen gode råd. 

Økt risiko for belastning-, og slitasjeskader 

Et solcelleanlegg medfører ekstra belastning på takisoleringen og tettesjiktet. Dette skyldes flere ting: både vekten fra selve solcellepanelene, økte snø-, og vindlaster samt større slitasje og vekt ved montering og vedlikehold. Dette gjør at isolasjonen må tåle høyere belastning sammenlignet med tradisjonell takisolering. Hvilken trykkstyrke som kreves på isoleringen avhenger av hvordan føttene på solcellepanelene er utformet og montert. Jo mindre føtter, jo høyere kPa på underlaget. Les mer om trykkstyrke her. 

Hva sier forsikringsselskapene? 

Det finnes i dag ingen konkrete forskrifter ift krav til isolasjon og isolasjonsegenskaper når det gjelder tak med solcellepaneler. Imidlertid anbefaler mange forsikringsselskaper at solcellepaneler skal installeres på ubrennbar isolasjon. Etter flere branner på tak med solcellepaneler er dette spørsmålet høyst aktuelt, og det er sannsynlig at forsikringsselskapene i fremtiden vil kunne kreve at isolasjonen skal være ubrennbar. ROCKWOOL sin takisolasjon er laget av steinull og er klassifisert som ubrennbar A2,s1-d0. 

Fra
0

Alle nye offentlige og kommersielle bygninger med tak over 250 m2

Fra
0

Alle eksisterende offentlige og kommersielle bygninger med tak over 250 m2

Fra
0

Alle nye bolighus

Solceller er fantastiske – spesielt i kombinasjon med ikke-brennbar isolasjon, de reduserer bygningens energiforbruk og hjelper til med å beskytte mennesker og deres eiendeler mot brann.

Har du bruk for hjelp til ditt takprosjekt?

Uanset hva slags takkonstruksjon som skal isoleres så har vi en løsning som passer. Fyll ut formularet så hjelper vi deg med å finne riktig løsning til ditt takprosjekt: