Den største forskjellen på isolasjonsmaterialer viser seg for alvor ved en brann. Bygningsmaterialer reagerer helt forskjellig på høye temperaturer eller brannpåvirkning. Dette gjelder også for isolasjonsmaterialer, hvor materialets brannsikkerhet vurderes ut i fra

  • Egenskaper ved brannpåvirkning
  • Brannmotstand

ROCKWOOL steinull er laget av stein, - stein brenner ikke!. Steinull kan tåle temperaturer over 1000 °C uten å smelte. Bindemidlet i det ytterste laget forsvinner ved temperaturer over 250 °C, men fibrene laget av stein forblir intakte, og beskytter underliggende materiale mot flammeeksponering og bidrar til å beskytte konstruksjonen og redusere brannutvikling og brannspredning.

CONLIT brannsikring

CONLIT brannsikring er et system som baserer seg på passiv brannsikring og som utnytter de gode egenskapene som ROCKWOOL isolasjon har til å øke byggets brannsikkerhet. CONLIT brannsikring anvendes for brannsikring av bærende stålkonstruksjoner, brannsikring av betongkonstruksjoner og stålplatetak, samt brannsikring av ventilasjonskanaler. CONLIT kan ofte benyttes som alternativ til brannsikring med for eksempel sprinkleranlegg og som alternativ til branngips, kalsiumsilikatplater og brannmaling.

Les mer om brannsikkerhet