Et tak som skal brukes som terrasse er utsatt for store belastninger fra både konstruksjonen og personene som oppholder seg på terrassen. Takterrasser kan gjøres på mange forskjellige måter, men felles for alle er at de alle stiller store krav til isolasjonen.

Brann

På alle tak skal det tas hensyn til brannfare, men det er spesielt viktig på terrasser hvor flere skal oppholde seg og som også kan brukes som rømningsvei. ROCKWOOL sin takisolasjon er ubrennbar og klassifisert som A2,s1-d0, noe som betyr at du automatisk får en naturlig brannbeskyttelse på takterrassen din.

Belastninger, trykkstyrke og deformasjon

For takterrasser er isolasjonen ofte utsatt for en større dynamisk belastning enn for andre typer funksjonelle tak. ROCKWOOL har utviklet TOPROCK Terrace som er spesialdesignet for takterrasser.

ROCKWOOL sin anbefalte løsning for tak med terrasse:

Isolasjonsløsning

Kompressjonsstyrke (EN826), CS(10)

Punktlast  (EN12430) PL(5) Trykkstyrke ved 2% deformasjon over 25 år
Toprock Terrace system 175kPa 2000N 82kPa

Begrepsforklaring

CS(10) beskriver styrken til produktet ved 10 % tykkelsesdeformasjon. Det betyr at et produkt med en CS(10) = 30 kPa, deformerer 10 % av tykkelsen under en korttidsbelastning på 30 kPa. Denne verdien brukes i praksis lite, men kan brukes til å sammenligne produkter på tvers. Et produkt med CS(10) = 60 kPa er omtrent dobbelt så sterkt som et produkt med en verdi på 30 kPa

PL(5) beskriver produktets punktlast, ved 5 mm deformasjon. Dette betyr at et produkt med PL(5) = 700 N deformeres 5 mm under en belastning på 700 N på et område på 50 cm². Dette har få anvendelser i praksis. Bruk anbefalingene ovenfor for punktbelastning i stedet.

kPa eller Kilo Pascal brukes ofte, men det er ikke uvanlig å støte på kN/m² eller Kilo Newton pr. kvadratmeter. Konverteringen mellom disse er 1:1, det vil si 5 kPa = 5 kN/m². For rask omregning til kg kan en faktor på 100 multipliseres med. Så 5 kPa = 5 kN/m² ≈ 500 kg/m².

Flere løsninger