Vi er i ferd med å oppdatere vårt dimensjoneringsprogram. Nytt program hvor også CONLIT 300 kan beregnes vil snart være tilgjengelig.